Vlaga u prostorijama

U posljednje vrijeme sve veći broj kućanstava susreće se sa jednim velikim problemom, a riječ je o vlagi u prostorijama. S obzirom da je riječ o problemu velikih razmjera, ljudima se često čini da njegovo rješenje zahtjeva velike napore i ulaganja. Međutim, to nije tako.

Kako bismo vas upoznali sa ovim problemom, najbolje je krenuti od njegova uzroka u kojem leži i njegovo rješenje. Naime, njegov uzrok najčešće nije ništa drugo, nego današnji način gradnje koji je usmjeren ka uštedi energije. Dok današnja stolarija ima odlične termoizolacijske osobine, u prošlosti to nije bilo tako. Upravo zato, nekada je slaba izolacija stolarije omogućila cirkulaciju zraka u prostoru, dok današnja stolarija to ne omogućava. U prošlosti prozori nisu bili ni približno toplinski nepropusni kao što su to današnji prozori. Jasno je da je time postotak vlage u prostorijama bio veoma nizak, što sa današnjom stolarijom nije slučaj.

Dakle, dobra izolacija stolarije te način gradnje koji je usmjeren ka uštedi energije, rezultira puno manjim protokom zraka čime se, osobito u zimsko vrijeme kada se prostor toliko ne provjetrava, povećava postotak vlage u prostorijama nekog stambenog objekta. U vrijeme hladnih mjeseci relativno mali broj kućanstva pridaje pozornost provjetravanju svog stambenog prostora, što rezultira kondenziranjem vlage, a time i nastankom plijesni na zidovima.

Dok je u prošlosti visok postotak samoprovjetravanja (loša izolacija stolarije) uzrokovao i visok račun za grijanje, danas sa toplinski nepropusnom stolarijom imamo jedan drugi problem, a to je vlažnost! Na spomenuti problem ukazuju nam popratne pojave poput orošavanje prozorskih stakla i nastanak plijesni. Rješenje ovog novonastalog problema zapravo je veoma jednostavan, a leži u redovitom provjetravanju stambenog prostora, jer se topli vlažni zrak iz prostorije zapravo mora ‘zamijeniti’ hladnim i suhim zrakom izvana.

Što se tiče same vlage, ona nastaje na različite načine. Sam čovjek svojom aktivnošću stvara vlagu. Tu je, naravno, i kuhanje, ali i čišćenje uz pomoć vode, a ne smijemo zaboraviti ni sobne biljke, kao ni sušenje rublja. Što je viša temperatura zraka u stambenom prostoru, to zrak može sadržavati više vodene pare. Također, što je vanjski zraka hladniji, sadržava niži postotak vlage te nakon ulaska takvog vanjskog zraka u stambeni prostor, može primiti veću količinu vodene pare.

Dakle, najbolja uputa i savjet kako izbjeći kondenzaciju vlage je redovito provjetravanje stambenog prostora. Kada kažemo redovito provjetravanje, mislimo na provjetravanje barem 2-3 puta na dan. Također, veoma je bitno češće provjetravati prostorije u kojime je veća količina vlage u zraku, a riječ je, naravno, o kupaonicama i kuhinjama. Međutim, važno je spomenuti što uključuje pravilno provjetravanje. Pravilno provjetravanje znači širom otvorene prozore na par minuta, osobito u zimskim mjesecima kada je sezona grijanja.

Ukoliko ste se već susreli sa problemom vlage, pridržavanjem ovih uputa sigurno ćete ga riješiti. Ukoliko to nije vaš problem, ovi savjeti pružit će vam sigurnost da do toga nikada ni ne dođe!